Het project richt zich op een goede/gedegen opvoeding van een kind. Dit is de belangrijkste basis om voorbeeldige, succesvolle en gelukkige burgers te creëren. Het is daarom belangrijk om jonge (toekomstige) ouders een helpende hand te bieden in opvoedingsvraagstukken. Met het project Yu, Mi responsabilidat krijgen toekomstige ouders de mogelijkheid zich voor te bereiden op verantwoord ouderschap.

Men krijgt handvaten aangereikt om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de verantwoordelijkheid die het krijgen van kinderen met zich meebrengt. Ook wordt geleerd wat een “goede” opvoeding inhoudt.

In het te ontwikkelen materiaal wordt de nadruk gelegd op alles wat ouders/opvoeders (moeder, vader, stiefouders en voogd) moeten doen en zeker niet moeten of mogen doen. Het materiaal is ook bestemd voor professionals en specialisten die direct of indirect met genoemde doelgroepen werken. Er wordt gebruik gemaakt van bestaand materiaal en andere informatiebronnen die goed zijn om oplossingen en tips te bieden om beter om te kunnen gaan met problemen en gedragingen die normaal zijn bij baby’s, kinderen en tieners.

Samenwerking

Er wordt een samenwerking aangegaan met onder anderen huisartsen, kinderartsen, vroedvrouwen, psychologen, psychiaters, sociaalwerkers, docenten en anderen die gespecialiseerd zijn op het gebied van seksualiteit, zwangerschap, ouderschap, relatie en opvoeding van kinderen en professionelen werkzaam op het gebied van beleid en opvoeding.

Geplande activiteiten

Seminar 4 juni 2019. Deze seminar is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het thema.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met initiatiefnemer en programmamanager Bianca Neman (beadvancement@gmail.com) voor meer informatie en deelname.