Leer het YV5K bestuur kennen / Our Board

Riordan Merién

Voorzitter / Chairman

(NL)Riordan Merién is niet alleen docent Bedrijfseconomie en Informatica, maar ook een IoT-consultant en Life Coach. Met meer dan 30 jaar ervaring als docent in het middelbaar en hoger onderwijs, zowel op de Caribische eilanden als in Nederland, heeft hij een uitgebreide achtergrond. Zelfs tijdens zijn studie, toen hij basketball-trainer was, was hij al betrokken bij de ontwikkeling van jongeren. Zijn passie ligt in het inspireren en motiveren van de jeugd. In het bestuur van YV5K zal hij voornamelijk zijn creativiteit, energie, kennis en ervaring inzetten om projecten te realiseren ten behoeve van jongeren, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Riordan heeft drie volwassen kinderen en in zijn vrije tijd zingt en speelt hij piano, beoefent hij Tai Chi en mediteert hij dagelijks.

(EN)Riordan Merién is not only a lecturer in Business Economics and Informatics, but also an IoT consultant and Life Coach. With over 30 years of experience as a teacher in secondary and higher education, both in the Caribbean islands and in the Netherlands, he has a broad background. Even during his studies, when he was a basketball coach, he was already involved in youth development. His passion lies in inspiring and motivating young people. In the board of YV5K, he will mainly use his creativity, energy, knowledge, and experience to realize projects for the benefit of young people, whether independently or in collaboration with other organizations. Riordan has three adult children and in his spare time, he sings and plays the piano, practices Tai Chi, and meditates daily.

 

 

Roger Lodowica

Vice Voorzitter / Vice Chairman

(NL)Roger Lodowica is  geboren en getogen op Curaçao. Na het volgen van zijn passie voor de zeevaart aan de zeevaartschool in Nederland, is hij carrière gaan maken als eerste stuurman op sleepboten voor een toonaangevende Nederlandse sleeprederij.Als vice-voorzitter van Youth Vision 5000 zet hij zich in voor het ondersteunen van jongeren, hen hoop bieden en inspireren voor een toekomst vol kansen. Zijn passie voor creativiteit uit zich in fotografie, videografie en script schrijven.Als ondernemer en natuurlijke leider, is zijn focus op het creëren van projecten die jongeren empoweren en mentorship bieden.Familie en vriendschap zijn zijn kernwaarden, en hij gelooft sterk in het nemen van eigen initiatief voor verandering. Als individu is hij vastberaden om het verschil te maken en anderen te inspireren hetzelfde te doen

(EN)Roger Lodowica is born and raised on the beautiful island of Curaçao. After pursuing his passion for the sea at the maritime school in the Netherlands, He embarked on a career as a first mate on tugboats for one of the largest and most renowned Dutch towing companies. As the vice-chairman of Youth Vision 5000, he’s dedicated to supporting young people, offering them hope, and inspiring them for a future full of opportunities. He expresses his passion for creativity  through photography, videography, and scriptwriting. As an entrepreneur and natural leader, he focuses on creating projects that empower young people and provide mentorship. Family and friendship are his core values, and strongly believes in taking initiative for change. As an individual, he’s determined to make a difference and inspire others to do the same.

.

Alberto Romero

Penningmeester / Treasurer

(NL)Alberto “Chos” Romero, voormalig directielid van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, is zowel op de eilanden als in Nederland een bekend figuur binnen de financiële wereld. Hij heeft jarenlang gediend als lid van diverse Koninkrijks-commissies, waaronder het College Financieel Toezicht (CFT). Daarnaast is hij altijd actief geweest in de non-profit sector en heeft hij zich veelal achter de schermen ingezet voor de ontwikkeling van diverse facetten van de lokale gemeenschap. Met zijn bekende humor, doortastendheid en expertise is hij een waardevolle steunpilaar binnen dit bestuur. Tussen zijn bezigheden door en de liefdevolle tijd die hij doorbrengt met zijn kinderen en kleinkinderen, zal hij het YV5K team verrijken met zijn onschatbare bijdragen.

(EN)Alberto “Chos” Romero, former board member of the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten, is a well-known figure both on the islands and in the Netherlands, particularly within the financial world. He has been a member of various Kingdom committees, including the Financial Supervision College (CFT). Additionally, he has long been active in the non-profit sector and has worked tirelessly behind the scenes for the development of various aspects of the local community. With his renowned humor, determination, and expertise, he is a pillar of support within this administration. Amidst his responsibilities and the loving time spent with his children and grandchildren, he will enrich the YV5K team with his invaluable contributions. 

 

 

 

 

(NL)Tiany Maduro is afkomstig van het prachtige eiland Aruba en dient momenteel als tweede secretaris in het bestuur van onze stichting. Na haar afstuderen, waarbij zij een graad behaalde in Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, voelt zij een diepe verbondenheid met de uitdagingen die jongeren ervaren bij de overgang naar het stadsleven. Met haar persoonlijke ervaring als kompas is zij vastbesloten om anderen te ondersteunen tijdens deze transitieperiode. Haar passie voor de natuur en haar liefde voor reizen hebben haar gevormd tot een persoon die begrijpt hoeveel invloed onze omgeving kan hebben. Zij verkent graag verschillende culturen en deelt haar ervaringen met anderen. In haar vrije tijd gaat zij graag dansen op rollerblades.

(EN)Tiany Maduro hails from the beautiful island of Aruba and currently serves as the second secretary on the board of our foundation. After graduating with a degree in Biology and Medical Laboratory Research, she feels a deep connection to the challenges young people face when transitioning to city life. Using her personal experience as a guide, she is determined to support others during this transitional period. Her passion for nature and love for travel have shaped her into someone who understands how much our environment can influence us. She enjoys exploring different cultures and sharing her experiences with others. In her free time, she loves to dance on rollerblades.

 

 

(NL)Geraldine Virginia stond op 22-jarige leeftijd al voor de klas en heeft inmiddels meer dan 40 jaar ervaring in de onderwijswereld. Gedurende deze jaren heeft Geraldine verschillende posities bekleed, waaronder leerkracht basisonderwijs, vakleerkracht talen, directrice van basisscholen en coördinator van de LOFO-opleiding bij de UoC dependance op Bonaire.Momenteel is Geraldine actief met alfabetisering van volwassenen en kindercoaching. Ze wil graag over enkele jaren van haar pensioen genieten, maar haar expertise, opgebouwd door de jaren heen in diverse onderwijskundige rollen binnen het Koninkrijk, zal ze blijven inzetten voor onze gemeenschap. Ze ondersteunt projecten zoals YV5K en blijft achter de schermen bijdragen aan onze samenleving en het onderwijs.Geraldine

(EN)Virginia began teaching at the age of 22 and now has over 40 years of experience in the education sector. Over the years, Geraldine has held various positions, including primary school teacher, language specialist teacher, school principal, and coordinator of the LOFO program at the UoC branch in Bonaire. Currently, Geraldine is involved in adult literacy and child coaching. She hopes to enjoy her retirement in a few years, but the expertise she has built over the years in various educational roles within the Kingdom, she will continue to contribute to our community. She supports projects such as YV5K and remains behind the scenes, contributing to our society and education.