Youth Vision 5000
Postadres: Perseusweg  27 – Curaçao
Mail: info@youthvision5000.org
KvK nr: 119664
CRIB-nummer: 102291068
Opgericht: 23 juni 2010

De doelstelling van de stichting is om, door een alliantie van samenwerkende jongeren organisaties, activiteiten te organiseren voor jongeren door jongeren, die de ontwikkeling, de bijstelling en de realisering van een gezamenlijke, gedragen visie voor de komende twintig (20) jaar voor Curaçao, ingaande tweeduizend en tien (2010) te bewerkstelligen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
jongeren en jongerenorganisaties, met behoud van hun eigen identiteit als individu en als jongerenorganisaties, nauw met elkaar te laten samenwerken bij het organiseren van de verschillende activiteiten.

Beloningsbeleid: Het bestuur van de YV5K ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. Er zijn geen betaalde personeelsleden in dienst van de Stichting.

Jaarverslag en financiële verantwoording 2022
Jaarverslag en financiële verantwoording 2021
Jaarverslag en financiële verantwoording 2020
Jaarverslag en financiële verantwoording 2019
Jaarverslag en financiële verantwoording 2018
Jaarverslag en financiële verantwoording 2017
Jaarverslag en financiële verantwoording 2016
Jaarverslag en financiële verantwoording 2015

Beleidsplan YV5K 2021-2024