Wat is Youth Vision 5000 Foundation?

In juni 2010 is de stichting Youth Vison 5000 (YV5K) opgericht. YV5K is een stichting, die waarde educatie wenst te bevorderen onder kinderen en adolescenten om zodoende op den duur de hele gemeenschap, positief te kunnen beïnvloeden. Wij voeren zelf geen projecten uit, maar werken samen met organisaties die de projecten hebben die ons doel ondersteunen. Wij bieden een structuur om financiering aan te vragen en ondersteunen het voeren van projectmanagement. Daarnaast bieden wij een platform om ervaringen uit te wisselen zodat het effect van projecten vergroot wordt.

We connect dots and align efforts”, dat is het unieke dat YV5K aanbiedt. We doen het niet alleen voor wat betreft organisaties en sociale entrepreneurs die de projecten uitvoeren, maar we brengen ook donoren/ financierders samen om de beoogde “impact” van de projecten op de doelgroep jongeren te maximaliseren.

YV5K is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Wat is de bedoeling van deze site?

Youth Vision 5000 wil deze website gebruiken als een virtuele “hub” voor jongerenorganisaties en jongeren, die hiervan gebruik wensen te maken en die willen tonen “wat” voor soort activiteiten zij aanbieden aan hun jongeren. Dus één plek op het web voor organisaties waarmee wij samenwerken of die aansluiten bij onze doelstelling.


Wat vind ik op de website?

De website biedt aan de deelnemende jongerenorganisaties de mogelijkheid om:

Videos, foto’s & audio’s te uploaden waarin zij aantonen wat ze precies aanbieden aan hun jongeren. Voor meer informatie over deze jongerenorganisaties wordt -indien aanwezig – doorverwezen naar hun eigen sociale media en website. Niet alleen wordt aandacht besteed aan waarden educatie, maar ook aan andere thema’s zoals “soft skills development (dit zijn o.a. communicatie vaardigheden, empathie, samenwerken met elkaar….etc..”) en persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

De deelnemende organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de link dat wordt aangeboden naar hun eigen sociale media en website.


Ik heb een organisatie of activiteit, kan ik mij aansluiten?

Indien de activiteiten of de organisatie aansluiten bij de doelstelling van de stichting, werken wij graag samen en kijken naar de mogelijkheden om dit verder in te vullen. Stuur je aanvraag in via ons contactformulier.