Excel Arts Academy zorgt dat kinderen en jongeren hun creativiteit kunnen inzetten om zo een mooie toekomst tegemoet te gaan. Deze doelstelling sluit feilloos aan bij Youth Vision 5000 en de activiteiten van Hóben Òn!
De onderwerpen van de musical van Hóben On! worden inhoudelijk door Excel Arts Academy vormgegeven.

En sinds begin 2018 volgen tientallen jongeren die aan het traject van Hóben On! participeren, een mentorship programma bij Excel Arts Academy.
Youth Vision 5000 is bijzonder trots op deze duurzame samenwerking.

Lees een interview Shalomi Doran Bakhuis; oprichtster van Excel Arts Academy.
Facebook Pagina: facebook.com/ExcelArtsAcademy

Juni 2018 ontving Excel  Arts voor haar inzet het grootste Appeltje van Oranje.