Youth Vision 5000 wil deze website gebruiken als een virtuele hub voor al die jongerenorganisaties en projecten die hiervan gebruik wensen te maken en die willen tonen wat voor soort activiteiten zij aanbieden aan hun jongeren.

Met onderstaande organisaties werkt YV5K momenteel structureel nauw samen:

Yu, Mi Responsabilidat is een totaalplan om de informatiestroom rondom kinderwens en verantwoord ouderschap te verbeteren. Youth Vision 5000 werkt nauw samen met initiatiefnemer in dit project. 
Info over de activiteiten van Yu, Mi Responsabilidat.

 

Hóben Òn! is een activiteitenprogramma gericht op jeugdparticipatie en jeugdontwikkeling voor jongeren van 12 t/m 21 jaar. Youth Vision 5000 werkt nauw samen met dit project.
Info over de activiteiten van Hóben Òn!

 

Stichting Bos di Hubentut is een jongerenorganisatie die tal van activiteiten organiseert zoals: huiswerkbegeleiding, toneel etc.
Info over de activiteiten van Bos di Hubentut.

 

 

Excel Arts Academy richt zich op talentvolle jongeren die zich verder willen ontwikkelen binnen verschillende kunstdisciplines.
Info over de activiteiten van Excel Arts Academy.

 

 

GreenKidz stimuleert lokale schoolkinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar om zorgzaam en verantwoordelijk met hun leef- en schoolomgeving om te gaan en zelf actief bij te dragen aan een groener, schoner en gezonder Curaçao.
Info over de activiteiten van Excel Arts Academy.

 

De stichting E-Awards / E premio Perfekto stimuleert jongeren te presteren, door ze medeverantwoordelijk te maken voor de eigen leer- en onderwijsomgeving.
Info over de activiteiten van E-Awards.

 

 

JCI United Citizens of Curaçao organiseert een debatingprogramma voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar.
Info over Manera mi Bos, no tin Dos.

 

Ook met onderstaande organisaties werkt of heeft Youth Vision 5000 samengewerkt: 

Kiwani’s Piscadera is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.
Facebook: Kiwanis Picadera.

 

 

Katholiek Christelijke school.
Leerjaren 3 & 4. Sectoren Economie en Techniek.
Facebook: St. Jozef VSBO

 

 

De VPCO is een vereniging die een aantal scholen in stand houdt op protestants christelijke basis. Het gaat hierbij om scholen voor Funderend Onderwijs, LOM onderwijs, VSBO (Voortgezet Secundair Beroeps Onderwijs) en HAVO/VWO.
Website: http://www.vpco.org/
FacebookPage: VPCO

 Scouting Antiano is de nationale Scouting organisatie van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
Facebook: https://www.facebook.com/scoutingantiano/

 

Leerinstituut Klimop staat voor ontwikkeling en opvoeding van het kind, met specifieke aandacht voor hen met leer-en sociaal –emotionele problemen en voor de vorming en begeleiding van opvoeders.
Website: http://leerinstituut.wixsite.com/klimop
Facebook: https://www.facebook.com/leerinstituut.klimop.3

 

Justitiële Jeugd Inrichting Curacao (her)opvoedingsinstituut dat zich richt op het vergroten van het toekomstperspectief voor jongeren van tien jaar en ouder die door de rechter in het internaat zijn geplaatst.
Website: http://www.jjic.org/

 Associatie meisjespadvinderij Curaçao (AGPNA): vorming voor zelfontplooiing en ontwikkeling voor meisjes en tieners.
Facebook: https://www.facebook.com/AGPNACUR/